Indlæg

Skal dit barnebarn være matematikprofessor?

Så må du og den lille hellere komme i gang med træningen med detsamme. Og det skal vel at mærke ikke bare være med de små tal – I skal op over tre af en slags, for at det skal batte noget.

Et hold forskere har videofilmet børn i alderen fra 18 til 30 måneder sammen med deres forældre, og registreret hvor ofte, der bliver talt om tal. Når børnene blev fire år, undersøgte man om børnene havde forstået, hvad tal var for noget. Ikke overraskende var den større hos de børn, hvis forældre havde talt meget med dem om “hvor mange…”.

Men for at det kunne gøre en forskel, skulle det dreje sig om tal større end tre. Ikke nødvendigvis millioner – fire til ti kunne gøre det. Og tallet skulle konkretiseres, antallet skulle altså vises på en eller anden måde. Hvis man bare sagde:” Vi er fem mennesker i vores familie”, nyttede det ikke noget. De fem skulle være tilstede i samme rum som barnet, så det kunne se det og fatte sammenhængen mellem tallet fem og antallet mennesker: En – to – tre – fire – fem!

Der er mange trin på vejen man skal lære, inden man kan tælle. Først skal man forstå forbindelsen mellem tal og antal. Så skal man lære tallene, selve ordene og den rækkefølge, de kommer i. Så skal man forstå, at det er det sidst nævnte tal i rækken, der angiver, hvor mange ting der er.

Heldigvis kan man sagtens blive et lykkeligt menneske uden at få 12 i matematik på højt niveau, skal jeg hilse og sige…